Blogi

Korjaus- tai täydennyspyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselle tai muulle rekisterinpitäjälle

Joskus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- tai potilastiedoissa on virheitä. Oman lapsen kouluterveydenhuollon tietoihin on voinut jäädä virheitä. Tai lastensuojelun tietoihin on kirjattu jotain sellaista, mitä vanhempi ei muista sanoneensa tai tietää, ettei ole sellaista sanonut. Sosiaalihuollon tai terveydenhuollon viranomainen ei ole aina velvollinen korjaamaan virheelliseksi väitettyä tietoa. Tietosuojavaltuutetun toimiston vuonna 2022 julkaistussa oppaassa on kuvattu…

Tietopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselle

Aina viranomaisessa ei ole parasta asiantuntemusta tietopyyntöjen käsittelyyn. Käsittely voi kestää tai viranomainen ei ilmoita kaikkia asiakirjoja, mitä sinusta tai esimerkiksi yhteishuollossa olevasta lapsestasi on viranomaisen henkilörekisteriin asiakirjoina kirjattu. Lähtökohtaisesti tiedonsaantioikeus alaikäisestä lapsesta on kytketty lapsen huoltoon. Lapsen huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaiselta joko henkilötietolainsäädäntöön tai julkisuuslakiin perustuen. Viranomainen voi tietyin edellytyksin…

4(4) Vieraannuttamisen toteaminen on haastavaa – vaikutukset kohdevanhempaan

Edelleen saman otsikon neljännessä ja viimeisessä artikkelissa on kysymys kohdevanhempaan kohdistuvista vaikutuksista. Määritelmällisesti kohdevanhempi tarkoittaa sitä vanhempaa, jonka suhde lapseen vaikeutuu tai katkeaa kokonaan vieraannuttajavanhemman toimien takia. Kohdevanhempaan kohdistuva tarkkailu ei ole osa sen arvioimista, onko kyse vieraannuttamisesta vai ei. Vaikutusten tunnistaminen on kuitenkin ilmiön arvioinnissa merkityksellistä myös sen yhteiskunnallisten vaikutusten vuoksi. Eräiden arvioiden mukaan…

3(4) Vieraannuttamisen toteaminen on haastavaa -lapsi

Saman otsikon aiheen muodostaman kokonaisuuden kolmannessa artikkelissa on kysymys merkeistä ja käyttäytymismalleista, joita tutkimusten mukaan havaitaan nimenomaan vieraannutetuilla lapsilla. Aikaisemmissa kahdessa artikkelissa oli kyse alla kohdissa 1. ja 2. mainituista vieraannuttamisen toteamiseen liittyvistä teemoista: Vieraannutetun lapsen käyttäytymisessä tai suhtautumisessa ilmenee usein: Kielteiset ilmaisut kohdevanhemmasta Lapsen kuvaukset toisesta vanhemmastaan ovat kielteisiä. Lapsi uskoo, että kohdevanhempi vainoaa…

Paras joululahja ikinä… (osallistu)

Paras joululahja ikinä voi olla oman lapsen hymyn näkeminen. Minulle se ei ole nyt mahdollista, koska lapseni ei halua nähdä minua. En voi antaa lapselleni joululahjaa, koska hän ei halua ottaa sitä vastaan. Toivon, että voisin antaa vuoden 2022 jouluna tämän alla näkyvän joululahjan Suomessa asuvalle pienelle lapselle. Valitsen saajan (tai hänen edustajansa) 12.12.2022 mennessä…

2(4) Vieraannuttamisen toteaminen on haastavaa

Edellisen artikkelin jatkoksi arvioidaan vieraannuttamista vieraannuttajan harjoittamien tyypillisten vieraannuttamistoimien (kohta 2.) perusteella siten, kuin asiaa on käsitelty alan tieteellisessä kirjallisuudessa (viittaus edellisessä artikkelissa). Aikaisemmin jo mainitsin siitä, että kaikki toiminta ei ole vieraannuttamista, ja kaikkien kohtien 1-3 tunnismerkkien tulee täyttyä, jotta vieraannuttamisesta voidaan puhua. Luonnollisesti kussakin yksittäisessä kohdassa (1-3) olevien kaikkien havaintojen ei tarvitse täyttyä…

1(4)Vieraannuttamisen toteaminen on haastavaa

Mikä tahansa toiminta ei ole vieraannuttamista. Kirjallisuudessa (mm. Haines, Matthewson, Turnbull: Understanding and managing parental alienation) todetaan, että sen arviointi, onko kyseessä vieraannuttaminen, tulisi kohdistua seuraaviin aihealueisiin: Jaan asiaa koskevan laajemman katsauksen useampaan eri artikkeliin (1/4). Kaikkien yllä olevien kohtien 1-3 edellyttämät arvioinnin edellytykset tulee täyttyä, jotta vieraannuttamisesta voidaan puhua. Alla olevien kohtien mukaiset havainnot…

Vieraannutetun vanhemman sudenkuopat

Tässä mielestäni kohtuullisen osuva luettelo eräältä kirjoittajalta sudenkuopista, mihin vieraannuttamisen kohdevanhempi voi pudota. Kohdevanhempi ajattelee, että lapsen kielteinen suhtautuminen on lapsen aito oma mielipide ja kohdistaa oman turhautumisensa lapseen Lapsi on todellisuudessa lojaalisuusristiriidassa, ja pyrkii vain vähentämään kokemaansa ahdistusta ja stressiä toimimalla niin kuin olettaa vieraannuttajavanhemman toivovan. Lapsi pelkää menettävänsä sen ”viimeisen” vanhempansa, mikäli ei…

Lataa…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.