Vieraat Vanhemmat

Toivottavasti tämä sivusto edustaa joskus suurempaa yhteisöä -Vieraat Vanhemmat.

Yhteisö vanhemmille, jotka kokevat jääneensä perusteetta vastuullisen vanhemmuuden ulkopuolelle.

Ota yhteyttä jos haluat osaksi yhteisöä ja kirjoittamaan.

Visiomme on turvata lapselle oikeus olla yhdessä molempien vanhempien kanssa ja oikeus olla vapaana kaikesta manipuloinnista ja toimista, joilla lapselle tärkeät ihmissuhteet yritetään katkaista.

Missiomme on lisätä tietoisuutta vieraannuttamisesta ja tuoda ilmiötä esille siten, että joskus yhteiskuntamme suojelee lapsia myös tältä perheväkivallan muodolta. Vakava vieraannuttaminen ymmärretään yhteiskunnassa lapsen pahoinpitelyn muodoksi ja tällaiseen toimintaan suhtaudutaan yhtä kielteisesti kuin muihinkin lasten kaltoinkohtelun muotoihin. Yhtenä tavoitteena on saada täältä löytyvälle lastensuojelun käsikirjalle ohjeistus, jonka mukaan lastensuojeluviranomaisten on puututtava pahoinpitelyyn, vieraannuttamiseen.

Toimintaamme ohjaavat periaatteet:

  • Vieraannuttaminen on sukupuolineutraali ilmiö
  • Toimimme asiallisesti ja lapsen etu on toimintamme perusta
  • Toimimme yhteistyössä eri tahojen, viranomaisten, palveluntuottajien ja perheiden kanssa

Vieraannuttaminen on tulosta usein vieraannuttavan vanhemman lapseen kohdistamasta manipulaatiosta ja kaltoinkohtelusta, jonka seurauksena lapsi kieltäytyy kohtaamasta toista vanhempaa tai hylkii tätä muutoin. Kieltäytymiselle ja hylkimiselle ei ole hyväksyttävää ja järkevää perustetta. Vieraannuttamista ei ole toiminta, jolla vanhempi tai muu henkilö pyrkii suojelemaan lasta toiselta, kaltoinkohtelevalta vanhemmalta.

#seeyou ”joskus näemme vielä”