Isät lasten asialla ry:n julkaisu ”Mitä on ja miten tunnistaa vieraannuttaminen?”

Isät lasten asialla ry on julkaissut oppaan vieraannuttamisilmiöstä ja sen tunnistamisesta. Opas on hyödyllinen viranomaisille ja kaikille, jotka toimivat asiantuntijoina, ratkaisijoina tai ovat muuten mukana haastavissa erotilanteissa.